Det er et forsterket hjelpekorps på stadion med turnuslege Tone Helgetveit. Hun har reist fra Nord-Norge til Sigdal for å  bistå med legeassistanse, men har også en personlig  interesse for mesterskapet. Sjøl har hun en fortid i Sigdal FIK med mange år som aktiv i lengde  og 100 meter før det ble kunstdekke her på Prestfoss Idrettspark. Hun deltok som frivillig under UM 2008  og skal også under dette mesterskapet ha et ærefullt oppdrag med  premieutdeling.

Fra venstre: Tone Helgetveit (lege),  Per Henning Haugen og Gerd Anita Jokerud Solheim fra Sigdal Hjelpekorps er forberedt med isposer til å kjøle ned strekkskader.

Hvilke grener er mest utsatt for skader? – Særlig kortdistanse, hopp og spyd.  – Der det er rask forandring i bevegelse kan det skje litt, sier turnuslegen.

Så langt i arrangementet har det ikke vært mye å gjøre for teamet, kun strekkskader og skrubbsår.

Med kjølig og vått vær blir muskulatur lettere stiv.

 


  • Sponsorer