Deltakerinformasjon

Godkjente startlister for NM Jr. – både individuelt, stafett og klubbvis – finner du på siden for startlister.

Husk også tidsskjema på denne siden.

Konkurransearena:Prestfoss Idrettspark. Arenaen har 6 løpebaner. Slegge foregår inne på stadion.
Stevnekontor:Sigdal ungdomsskole, rett ved stadion (NM-kart, bokstav C)

Torsdag kl. 16.00 - kl. 23.00
Fredag kl. 09.00 - kl. 20.00
Lørdag kl. 09.00 - kl. 18.00
Søndag kl. 09.00 - kl. 16.00
Akkreditering:Deltakere, trenere, ledere og gjester får utdelt kort på stevnekontoret.
Startnummer:Deles ut på stevnekontoret (samme nr. alle dager, to nr. pr. deltaker) Husk at startnummer skal festes både på bryst og rygg. Dette gjelder ikke hoppøvelser hvor utøveren kan ha ett startnummer, enten foran eller bak.
Garderober:Sigdal ungdomsskole, rett ved stadion (NM-kart, bokstav G)
Toaletter:Sigdal ungdomsskole (NM-kart ved siden av kiosk, bokstav F) og i garderobe.
Kontr. kastredskap:Personlig kastredskap som ønskes brukt i konkurransen, må leveres til kontroll seinest en time før start (NM-kart, bokstav N). Arrangør oppbevarer og tar med kastredskapen til øvelsesstedet. Personlig kastredskap kan brukes av de andre deltakerne.
Opprop:Personlig frammøte på konkurransedagen seinest en time før øvelsesstart, med unntak av stav hvor fristen er 90 minutter,se tidsskjema. Dersom det har vært kvalifisering/mellomheat/semifinale i en øvelse, er det ikke opprop. Utøveren møter direkte til innmarsj. Ved opprop (avkryssing) i stafett skal ansvarlig lagleder møte. Lagoppstilling leveres på skjema utlevert av arrangør.
Innmarsj:Frammøte i nordre sving (NM-kart, bokstav O) 15-30 min.
før øvelsesstart (stav 1 time.), jf. tidsskjema. Utøverne kan ikke ta med seg innspillings- eller avspillingsutstyr av lyd, levende bilder, eller lignende utstyr inn på banen. Dette gjelder også mobiltelefoner.
Oppvarming:Stier/veger ved stadion og på museumsområdet (NM-kart, bokstav K. Det tillates min. ett oppvarmingskast på banen, avhengig av tid.
Resultater:Oppslagstavler ved stadion. Resultater legges fortløpende ut på nett: https://nmsigdal.no
Nett-tilgang:Det vil bli gratis tilgang til trådløst nett over hele stadionområdet.
Premieutdeling:Frammøte for innmarsj i nordre sving (NM-kart, bokstav P. Se eget tidsskjema, oppslag på tavler.
NM-medaljer. Det deles ut pokal fra Friidrettens Venner til beste utøver av hvert kjønn.
Matsalg:Frokost Sigdal ungdomsskole (må bestilles).
Salg av grillmat i salgstelt (NM-kart, bokstav J).
Salg i kafé (NM-kart, bokstav E).
Hopphøgder:Det er samme hopphøgder i begge aldersklasser

Høgde
Kvinner:1.50, 1.55, 1.60, 1.63, 1.66, 1.69, 1.72 + 2 cm. Omhopp 2 cm.
Menn:1.75, 1.80, 1.85, 1.90, 1.94, 1.97, 2.00, 2.03, 2.06 + 2 cm. Omhopp 2 cm.

Stav
Kvinner: 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00 + 5 cm. Omhopp 5 cm.
Menn: 3.20, 3.40, 3.60, 3.75, 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50 +5 cm. Omhopp 5 cm.
Kvalifiseringskrav for finalene:

(Informasjon fra denne oversikten kan du også laste ned i PDF-versjon)
(NM-kart finner du her i PDF-versjon)

Reglement og retningslinjer:

Reglement og retningslinjer fra Norges Friidrettsforbund