Påmelding

Husk påmeldingsfrist og å betale startkontingent. Påmeldingsfrist: 13. august.

Fra NM reglementet om påmelding:
«I Hovedmesterskapet og Juniormesterskapet utendørs er en utøver kvalifisert til å delta i alle øvelser selv om kvalifiseringskravet er oppnådd i kun en øvelse. Etteranmelding er ikke tillatt og regnes som ikke gyldig. Konsekvenser som følger av startnekt når kvalifiseringskravet ikke er oppnådd, må bæres av den som melder på. Oppnås et kvalifiserende resultat først etter påmeldingsfristens utløp, kan Norges Friidrettsforbund søkes om dispensasjon fra påmeldingsfristen.»

Startkontingent må være betalt før henting av startnummer. Betal samtidig med påmelding, så unngår du problemer.

 

Påmelding til NM Jr. Sigdal 2019 skjer via Min idrett hos Norges Idrettsforbund. Klikk deg inn via knappen nedenfor.


Påmelding til NM Jr. Sigdal 2019