Endring av tidsskjema fredag 23. august

Vi gjør oppmerksom på endringer i tidsskjema:
Det er besluttet å endre tidspunktet for stavkonkurransen fredag.
Stav starter 30 min. tidligere fredag 23. august.
Start U20 og U23 kvinner flyttes fra 16.15 til 15.45.
Tider for opprop og innmarsj flyttes tilsvarende.

Se ellers revidert tidsskjema på nettsiden.