Viktig informasjon til funksjonærer, medhjelpere og dommere

I dagen frem mot selve arrangementet er det viktig å nå ut med informasjon om viktige tidspunkt, møter og annet som vedrører alle dem som trår til med dugnadsinnsats. Det sendes ut e-post, men like viktig er det å følge med på nettsidene her og/eller på Facebook-siden (om du er på Facebook).

Sjekk derfor hva som ligger ute på vår side for funksjonærer!